TeleDock Logo
batavia Telewerken kan overal — thuis, onderweg of in je eigen buurt. Wie 'telewerk' zegt, denkt meestal onmiddellijk aan iemand die in zijn eentje in zijn eigen huis werkt. Maar sommige huizen zijn te klein of te druk bewoond en bieden geen ruimte om een aparte werkplek in te richten waar men geconcentreerd kan werken. Telethuiswerkers raken soms nogal geïsoleerd en hebben vaak grote moeite om hun werk-, onspannings- en leefritmen met elkaar in evenwicht te brengen. Wie productief en creatief wil werken, moet zelf het tijdstip en de plaats kunnen bepalen. Telewerken doe je dus thuis, onderweg of in je eigen buurt, al naar gelang je taken en persoonlijke omstandigheden. TeleDock is een buurtgerichte ankerplaats voor teleactiviteiten. TeleDock biedt hoogwaardige voorzieningen die diverse teleactiviteiten faciliteren: werken, leren, informeren, experimenteren en amuseren. Niet de reistijden naar werk, niet de afleiding van thuis.
© 2005 AByT
Amsterdam, 1 maart 2005
Laatst gewijzigd:

Een project van
AByT
Documenten van het Europese onderzoeksproject
Allinclusive@work
Landen-rapporten
balTelework in the Netherlands - Country Report [pdf]
balTelework in the Netherlands - Country Report [doc]
balLandenrapporten van: België, Italië, Griekenland, Ierland
E-survey
balTeleworking @ Home or Close to Home [pdf] — Michale Walrave & Marijke de Bie
Case Studies
balMoneypenny [doc] — Connie Menting
balING [doc] — [Engelse versie]
Levensvatbaarheid en duurzaamheid van telecentra
balLevensvatbaarheid en duurzaamheind van telewerkcentra [doc]
balViability and Sustainability of Telecentres [doc]
balViability and Sustainability of Telecentres [ppt]
balQuestions and Discussion Points [ppt]
Barbizon Meeting
balTelewerken of e-werken (als het maar werkt) [ppt] — Michael Geerdink
balTelewerken doe je thuis, onderweg of in je eigen buurt [ppt]
balTelework at home, on the road or in the neighbourhood [ppt]
balVerslag [doc] — Laura Bremmers
balPersbericht: Toenemende behoefte aan telewerkcentra [doc]
balPressrelease: Increasing need for telecentres [doc]

Home Telewerk Informatie Telewerkcentra Contact