Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact

TeleDocken kan je overal...

Internationaal
Nationaal
Amsterdam
Den Haag
Eindhoven
Menu


Internationaal

InfoCities
Volgens de Europese Commissie moeten de Europese burgers beter zicht krijgen op de betekenis van alle sociale, economische en culturele veranderingen die de opkomst van de informatiemaatschappij met zich meebrengt. De 'chemie' van die veranderingen van de informatiemaatschappij komen het meest pregnant tot uitdrukking in de steden en dorpen. Daarom heeft Europa behoefte aan een serie stads- resp. wijkgerichte demonstratie-projecten. Op verzoek van het Telecities netwerk, heeft de gemeente Den Haag de leiding genomen in de ontwikkeling van een voorstel onder het TEN-Telecom programma.

SocioSite: Telecenters
Een overzicht van telecentra in de wereld.

Ennis: Information Age Town
In Ierland is het stadje Ennis aan de westkust volledig tot proeftuin van de informatietechnologie getransformeerd. Nergens anders in de wereld heeft een hele gemeenschap de ervaring opgedaan met een stadsleven waar alle communicatiemiddelen van de 21e eeuw voor hen in zo'n overvloed beschikbaar zijn. Het doel van het project, dat in september 1997 van start ging, is om mensen te laten wennen aan het alledaagse gebruik van technologie.

Index


Landelijk

Digitaal Trapveldjes P;an van Aanpak
In het Plan van Aanpak van het Ministerie van BZK en GSI wordt uitgelegd wat een digitaal trapveld is en waaraan een aanvraag moet voldoen.

Mira Media
Een stichting die organisaties, bedrijven en instellingen bedient die werk willen maken van een multicultureel media-aanbod. En voor allochtoon talent dat bij de Nederlandse radio en televisie of met nieuwe media aan de slag wil. De afdeling "Interculturele Wijkmedia" wil een impuls geven aan de communicatie tussen bewoners van multiculturele stadswijken door hen met audiovisuele middelen gezamenlijk verslag te laten doen van hun leefomgeving en hun wensen.

Samenvatting voorwaarden
Een samenvatting van de voorwaarden waaraan digitale trapveldjes moeten voldoen.

Index


Amsterdam

Digitale Trapveldjes in Amsterdam
Alle informatie die van belang is voor de opzet van digital trapveldjes in Amsterdam. Speciaal gericht op de leden van de mailinglist Wonen Digit@@l. De site bevat een lijst met digitale trapveldjes, een deelnemerslijst, verslagen van de werkgroep, en links naar documenten over digitale trapveldjes. De site is bijgehouden tot medio 2001.

Aanzet voor trapveldjes in Amsterdam
Een discussiestuk waarin de richting wordt aangegeven voor een samenhangend Amsterdams project 'Digitale trapveldjes'.

Zeeburg als Kenniswijk
Het stadsdeel Zeeburg is door de gemeente Amsterdam voorgedragen als de officiŽle kandidaat voor het grootscheepse ict-project Kenniswijk. Deze 'proeftuin' voor de toepassing van ict is geïnitieerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de stichting Nederland Kennisland. In de Kenniswijk krijgen alle huishoudens in dit stadsdeel de beschikking over een up-to-date computer en een aansluiting op een breedband internetservice. In de proefsituatie kunnen allerlei diensten van de overheid, andere instanties en commerciële aanbieders worden getest.

Zeeburg Nieuws
Het stadsdeel Zeeburg presenteert haar ideeën en initiatieven voor de digitale trapveldjes.

Index


Den Haag

De Digitale Escamp
Het internet-project Escamp wil de communicatie tussen de 'burgers' en het 'bestuur' in Den Haag verbeteren. Het stadsdeel Escamp dient hierbij als proeftuin. Met behulp van het medium internet wordt geprobeerd de inspraak en de contacten tussen bewonersorganisaties, gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en andere instellingen te versnellen en te verbeteren.

De Spin
Om leerlingen en docenten van Haagse scholen een snelle start op het Internet te bieden, beheert de Haagse Openbare Bibliotheek een educatieve webcatalogus met de naam De Spin. Het project heeft een nauwe relatie met het Telematicacentrum van bibliotheek Schilderswijk.

Index


Eindhoven

Digitalk
Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en Buurtwerk Eindhoven (BWE). Digitalk is een laagdrempelige wijkvoorziening waar bewoners dicht bij huis kennis kunnen maken met de computer en toegang krijgen tot het Internet. Het hoofdaccent ligt op het gebruik van multi-media voor communicatie. Zie ook: Digitalk Eindhoven.

Index


Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact

AByT

Amsterdam, 1 juli 1999
Laatst gewijzigd: